Een gedragen visie voor een happy workplace!

Hoe je met een duidelijke visie je Nieuwe Werken project succesvoller maakt

Leiders van grote organisaties beseffen maar al te goed hoe belangrijk de performantie van hun team is. Allerhande business tools worden erbij gehaald om nog sneller en nog beter te presteren. Vaak beseft men echter niet hoe groot de impact is van een gezonde en stimulerende werkomgeving. Hoe creëer je een omgeving die dag in dag uit het beste uit je mensen naar boven haalt? Onze ervaring leert dat een sterke en gedeelde visie fundamenteel is voor het slagen van zo’n project.  

Waarom zou je beginnen met het vormen van een gedeelde visie? Daar zijn een aantal heel goede redenen voor:

  • De visie fungeert als toetssteen om de te nemen beslissingen aan af te toetsen. Zo kan er consequent en systematisch gehandeld worden wat resulteert in sterk ingekorte belissingstermijnen, mooie efficiëntiewinst én een congruente oplossing.  
  • Het gebruik van de nieuwe werkomgeving zal sneller en met minder weerstand worden geadopteerd door de organisatie. Hierdoor worden tijd en middelen steeds op de meest efficiënte manier ingezet.

  • Het "waarom" van de verandering ligt met deze aanpak mooi in lijn met het 'waarom' van de mensen en de organisatie. Als deze te ver uit elkaar liggen, kan er snel heel wat wrevel on frustratie ontstaan.

De ideale werkomgeving moet een ruimte zijn waar iedereen zich kan in terugvinden. Decision makers zorgen er dus best voor dat een verandering van werkomgeving door iedereen in de organisatie gedragen wordt. Maar hoe begin je er nu concreet aan? 

Met dit stappenplan kan je naar de optimale werkomgeving evolueren:

  1. Peil in een interactieve workshop naar de basiselementen die bepalend gaan zijn voor de huidige én de nieuwe werkomgeving. Houd de waarden en cultuur van het bedrijf hierbij goed in het oog, maar durf ook de stap vooruit te zetten en te innoveren! Tegelijk schets je ook best het competitieve kader waarin de organisatie zal actief zijn in de nabije toekomst.

  2. Koppel aan deze basiselementen concrete doelstellingen. Waarom veranderen we? En op welke manier kan dit onze organisatie verbeteren en bijdragen tot de strategische doelstellingen? Goed opgestelde KPI’s helpen je samen met de visie om het project op koers te houden.

  3. Bepaal uiteindelijk de krijtlijnen voor de toekomstige werkomgeving. Welk werkplekconcept zal ons het best ondersteunen voor de realisatie van onze visie? De wereld rondom ons verandert immers alsmaar sneller door allerhande technologische innovaties. Welke werkomgeving laat ons toe om deze uitdagingen met succes aan te gaan?

Het antwoord op deze laatste vraag is niet eenduidig. Vast staat wél dat de recepten van de afgelopen decennia niet zullen volstaan om de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. De klassieke combinatie van een open space met diverse gesloten kantoren en grote meeting rooms bieden geen antwoord. Met tools als de Werkplekdriehoek kan je daarentegen je werkomgeving naar de 21e eeuw tillen en future-proof maken.

Wil je samen met EFF3CT kijken hoe je organisatie performanter én gemotiveerder kan worden? Contacteer ons voor een vrijblijvende babbel. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x