Voorbij Het Nieuwe Werken – een dialoogboek

Hoe krijgt u een 360° perspectief op Het Nieuwe Werken? Lees ‘Het Nieuwe Werken – een dialoogboek’.

Een boek over Het Nieuwe Werken, dat moest toch al lang bestaan? In België is er nog maar weinig over gepubliceerd, terwijl het absoluut nodig is een brede visie op het onderwerp te ontwikkelen.


Dit is het eerste boek in België met een brede visie op Het Nieuwe Werken. Lees het, want u gaat meer kennis hebben dan gelijk wie in uw organisatie. 

– Gerd Steegmans


Daarom sloeg ik met 5 co-auteurs de handen in elkaar. We kijken vanuit een 360° perspectief naar 6 Belgische organisaties en bedrijven die Het Nieuwe Werken succesvol hebben ingevoerd. Iedere auteur brengt vanuit zijn of haar eigen specialisatie een case tot leven in het boek.


Komen aan bod

 • People: uw medewerkers, changemanagement en HR-beleid
 • Process: aanpassen van processen in uw organisatie
 • Tools: de digitalisering die uw organisatie ondersteunt
 • Bricks:  de rol en de inrichting van uw kantooromgeving
 • Remote: structureel verankeren van telewerk


Telkens gaan we op zoek naar de manier waarop de projecten werden aangepakt, wat de valkuilen en succesfactoren zijn en vooral hoe Het Nieuwe Werken bijdraagt tot de performantie van de organisatie of bedrijf én het welzijn van de medewerkers.

De wereldwijde coronacrisis confronteerde ons met onze kwetsbaarheid én toonde tegelijk onze veerkracht. Een heftige periode van onzekerheid en verlies, maar ook van can do. Organisaties voerden massaal en ongepland voltijds thuiswerk in. Op ongeziene schaal kregen medewerkers vertrouwen en autonomie. Van de ene op de andere dag ontdekten organisaties nieuwe digitale oplossingen voor remote samenwerking, leren en e-business.

Ik nam het deel over Bricks voor mijn rekening.


Wie zijn de co-auteurs? 

 • Bart Van Roey, initiatiefnemer voor het boek en zaakvoerder van ihop. Bart behandelt het luik over de ICT-tools.
 • Viviane Kock, zaakvoerster van Nestyourdesk, bekijkt de thuiswerkplek en telewerken vanuit hr-standpunt.
 • Annelies Boelaert, coach & consultant op het vlak van stress, loopbaan en hr bij Spring vooruit zet people centraal.
 • Carla Gods, projectmanager bij BRIX advice onderzoekt de processen die werden aangepast.
 • Inge Van Wegens, hr business partner bij Proximus, legt de nadruk op de meerwaarde die Het Nieuwe Werken aan organisaties kan bieden, onder meer op het vlak van duurzaamheid.
 • En natuurlijk ikzelf, Gerd Steegmans, over bricks: gebouw, werkplekconcept en inrichting.


De cases zelf zijn niet de minste. U komt in ons boek alles te weten over hoe AXA, EASI, Getronics, Vlaamse Overheid en MLOZ (Onafhankelijk Ziekenfonds) hun organisaties hebben georiënteerd op Het Nieuwe Werken


Case Het Nieuwe Werken: Port of Antwerp

Eén case licht ik hier kort toe: het nieuwe havenhuis van het Antwerps Havenbedrijf. Het gebouw is bekend om zijn uitgesproken design door architecte Dame Zaha Hadid. Van een landmark gesproken!


het nieuwe werken - port of antwerp


Met het programma ‘Overstag’ transformeerde Port of Antwerp enkele jaren geleden de organisatie naar Het Nieuwe Werken. Ze kozen resoluut voor een dynamisch werkplekconcept.

Elke medewerker kiest in functie van zijn of haar activiteit van het moment welke werkplek daarin het best ondersteunt. Zo zijn er naast comfortabele werkplekken in open ruimten, open en gesloten overlegplekken – vaak heel informeel ingericht – of werkplekken in verschillende vormen en formaten, bedoeld voor werk dat een sterke concentratie vraagt.

Daarnaast kan iedereen ook nog terecht voor een informele babbel met collega's bij de coffee corners. Intern netwerken is bij Port of Antwerp uiterst belangrijk. 


Toptips van Port of Antwerp

 1. Team. Een werkomgeving per team werkt het best voor ons. Logisch, want u moet met de leden van uw eigen team het vaakst samenwerken.
 2. Clean desk. Maak duidelijke afspraken rond het gebruik van de nieuwe werkomgeving. De 'clean desk policy' is zo'n afspraak die bij ons zeer goed wordt nageleefd. 
 3. Geluid. Zorg voor een uitstekende akoestiek. Dat is uitermate belangrijk voor een goed werkcomfort, zeker in open ruimtes. 


Port of Antwerp voerde een tevredenheidsenquête uit bij de werknemers. Ook het nieuwe werkplek-concept en de bijhorende manier van werken (Activity Based werken) werden bevraagd. Hieruit bleek dat het project ‘Overstag’ driekwart van de werknemers overtuigd heeft en dat het actief heeft bijgedragen tot meer employee engagement.


Voorbij Het Nieuwe Werken – een dialoogboek is uitgegeven bij Die Keure.


De online boeklancering vindt plaats op 25 juni 2020.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x