Het Nieuwe Werken

Een besparing van 55 miljoen euro bij de bouw van een nieuw kantoor. Van de 11de naar de 4de plaats opklimmen in de financiële ranking. Jaar na jaar winnaar van ‘A Great Place to Work’. Medewerkers die 30% gelukkiger zijn over hun work-life balance dan 10 jaar daarvoor. Een net promoter score die met meer dan 2 punten stijgt. 

Deze cijfers komen uit bestaande cases. Ze leveren het bewijs dat Het Nieuwe Werken een rendabele keuze is. PriceWaterhouseCoopers becijferde het zelfs op macro-economisch niveau: het bruto binnenlands product zou zomaar met 1% stijgen als de principes algemeen ingang vinden.Hou vast aan principes

Succes spreekt tot de verbeelding. Dankzij de bovenstaande scores vond Het Nieuwe Werken ingang bij de meest uiteenlopende bedrijven. Daar leverde het concept positieve resultaten op, wanneer aan een reeks principes werd vastgehouden. Het draaide op een flop uit wanneer het enkel om uiterlijk vertoon ging.

meeting

Het Nieuwe Werken is geen toverformule die draait rond een hippe kantoorinrichting. Het is een strategische keuze die een veranderingsproces op gang zet. Het vereist de inbreng van alle betrokken medewerkers. Daarbij staan drie principes centraal als het over de organisatie van de werkomgeving gaat.


1 — Resultaten komen eerst

Output komt op de eerste plaats. Hoeveel uren iemand werkt, welke taken uitgevoerd worden, de middelen die hij of zij gebruikt, zijn of haar werkomgeving… alle deze input staat in functie van de resultaten.

Daarom is het belangrijk om in overleg met elke medewerker heldere kwantitatieve en kwalitatieve criteria op te stellen. De autonomie die NWoW met zich meebrengt komt altijd samen met verantwoordelijkheid voor resultaten.


2 — Werk is tijds- & plaatsonafhankelijk

De digitalisering van de werkomgeving maakt dat medewerkers niet meer gebonden zijn aan een bepaalde werkplek. Ook het tijdstip waarop gewerkt wordt is een flexibel gegeven.

Thuiswerken of telewerken worden vaak in één adem genoemd als het over The New Way of Working gaat. Medewerkers hebben hier soms onrealistische verwachtingen over. Bij werkgevers is het uit handen geven van controle vaak een breekpunt. De oorzaak van deze misvattingen is echter evident.

We verwijzen terug naar het eerste principe: er dienen meetbare verwachtingen opgezet te worden omtrent resultaten. Alleen zo kan een via taakverdeling, werkplekindeling, tools… afgestemd worden op wat een medewerker nodig heeft. Het Nieuwe Werken wordt een kater als dat kader ontbreekt.

Dat kader bepaalt hoe de werkomgeving georganiseerd wordt. De noden aan sociale interactie, kennisdeling, werkoverleg… schrijft voor op welke manier thuiswerken, satellietkantoren, werkplekindeling, toegangscontrole, werktijd… georganiseerd wordt.


3 — Werkplekken zijn activiteitsgebonden

Om de overeengekomen resultaten te bereiken moeten medewerkers bepaalde activiteiten ondernemen. De rol van werkgevers of managers is om de nodige werkzaamheden te faciliteren. Een ideale werkomgeving staat hierbij centraal.

Bij Het Nieuwe Werken wordt de werkomgeving niet georganiseerd volgens functies die een plaats krijgen in een landschapskantoor, in cubicles onder een systeemplafond of in stijlvol afgewerkte directiekantoren. Een NWoW-werkomgeving wordt georganiseerd volgens de activiteiten die medewerkers dienen uit te voeren om de overeengekomen resultaten waar te maken. Co-working spaces, booths, huddle rooms, offices, sattelietkantoren staan in functie van de verwachtingen. Ze worden hierop afgestemd.


Lost in translation

In 2005 stelde Bill Gates z’n ideeën over de toekomst van het kantoorwerk voor tijdens een presentatie die ‘A New World of Working’ als titel had. Microsoft’s topman zag vooral een toekomst in de digitalisering van de werkvloer. Op die manier zouden medewerkers effectiever en efficiënter kunnen werken. De mosterd voor z’n idee haalde hij uit Friedman’s bestseller ‘The World is Flat’.

Gates’ presentatie werd omgezet in een whitepaper. Dat werd vertaald door de Nederlandse afdeling van het informaticabedrijf als ‘Digitale werkstijl: Het Nieuwe Werken’. Die titel kwam via een vertaling terug in het Engels terecht als ‘New Way of Working’. In het Engels wordt sindsdien het acroniem ‘NWoW’ gebruikt. In het Nederlands heeft men het dan over ‘HNW’.


Een futureproof werkomgeving

Het Nieuwe Werken is geen kant-en-klaar sausje om een gevestigd bedrijf hip te maken. Zo geeft u enkel een onsamenhangend antwoord op de utopische verwachtingen van schoolverlaters. Zo zet u slechts gekunstelde oplossingen op voor de schaarste in de arbeidsmarkt.

overeenkomst

Een bedrijf kan geen uitzonderlijke zaken realiseren of onovertroffen diensten leveren met een middelmatig team. Duurzaam inzetten op de kwaliteiten en ambities van mensen is essentieel om het verschil de maken in de markt van morgen. Dat lukt niet met werkplekchaos, wel met een toekomstgerichte organisatie van de werkomgeving.

Enkel in zo'n kader krijgen trends en tendensen een zinvolle plaats. Omdat ze het businessmodel dan vanuit een tactische insteek sterker maken.


Meer groen op kantoor

Kantoren worden groener. Het gaat niet enkel over duurzaamheid, maar we gaan letterlijk meer groen in werkomgevingen zien. Er worden planten ingezet die de lucht zuiveren en die een aangenaam gevoel bij werknemers opleveren.


Meer sfeer op kantoor

Werkplekken zetten meer in op sfeer. Enkel inzetten op landschapskantoren heeft afgedaan. Werkomgevingen die een specifiek gevoel oproepen genieten de voorkeur. Gevestigde bedrijven trachten zo de ondernemersspirit bij startups op te wekken. Een ruimte in een coworking office huren als satellietkantoor, of een coworking zone uitbouwen in het eigen kantoor, duikt steeds vaker op.


Meer communities op kantoor

Mensen werken beter samen met gelijkgestemden. Die gelijkgestemden gaan werknemers niet altijd in hun eigen bedrijf zoeken. Het zorgt ervoor dat medewerkers een eigen tribe ontwikkelen, zelfs buiten de organisatie. Ook dat vraagt om plekken waar mensen van verschillende ondernemingen samen kunnen komen om te werken.


Meer karakter op kantoor

Werkplekken van morgen zijn meer dan modern meubilair, een voetbaltafel en wat straffe slogans aan de muur. Je moet er iets aan kunnen toevoegen dat verder gaat dan een aantrekkelijk design. Concepten die een doordacht samenhorigheidsgevoel oproepen duiken vaker op. Tactische keuzes die de eigenheid van de eigen cultuur onderstrepen en de relaties met gelijkgestemden faciliteren, worden essentieel.EFF3CT ontwikkelt futureproof werkplekken volgens de principes van Het Nieuwe Werken. We observeren en analyseren hoe er vandaag in uw onderneming gewerkt wordt. We begeleiden leidinggevenden bij de strategische keuze voor Het Nieuwe Werken.

voorstel

Uiteindelijk rollen we een ideale werkomgeving uit op maat van uw bedrijf, cultuur en ambities. Organisaties functioneren beter dankzij de expertise, het design en het projectbeheer dat wij inbrengen. We  besparen met onze realisaties niet enkel ruimte, tijd en geld. We zorgen er tegelijk voor dat medewerkers morgen de ideale ruimte krijgen om echt mee te werken.


Schrijf in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x